Gayatri Mantra

 Om Bhur Bhuvah Suvaha
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Shimahi
Dhiyo Yonah Prachodayath

Anúncios